BRO

Kunnskapsmiljø for broen mellom dagens ungdom og fremtidens bedrifter.

Involvere · Formidle · Oppleve

Aktuelt: Debatt i NRK P2

Blir ungdom tatt på alvor i beslutningsprosesser? Ungdom har de siste årene fått flere påvirkningsarenaer. Blant annet innføringen av lovpålagte ungdomsråd i 2020. Men blir ungdommens stemme tatt hensyn til?

BRO, i samarbeid med Moss Kommune har samlet en liten gruppe ungdommer som daglig jobber for å påvirke beslutninger, spesielt beslutninger som involverer ungdom, men også de som påvirker resten av samfunnet. Ungdommene deler sine positive og negative opplevelser og de reflekterer om hva som skal til for at ungdom skal bli tatt på alvor.

Hør debatten på P2
Meld deg på nyhetsbrevet vårt

Her mottar du oppdateringer og event invitasjoner direkte fra oss.